Varhaisiän musiikkikasvatus

Lauluja, leikkejä ja soittamisen iloa muskarisoittimilla.

Soittotunnit

Piano, kantele ja ukuleletunnit.

Laulutunnit

Laulutunnit lapsille, aikuisille ja kuoroille.

Muskarit

Muskarit senioreille ja erityisryhmille

Tapahtumat

Toteutetaan konsertit yhdessä!