Musiikin merkitys

Musiikilla on ihmeellinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Laulaminen ja musiikin kuuntelu ovat yhteydessä muistamiseen ja oppimiseen sekä motoriikkaan ja tunne-elämään. Sen vuoksi lapset tarvitsevat musiikkia jo vauvana.

Musiikin kuuntelu, laulaminen ja soittaminen edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia iästä riippumatta. Musiikin kieli on tunnekieli. Sävelet koskettavat niitäkin osa-alueita, joita ei voi sanoilla ilmaista.

Musiikki auttaa yhteyden luomisessa omaan itseensä sekä toisiin ihmisiin. Musiikin avulla voi vähentää stressiä sekä lievittää ahdistusta ja masennusta.

Musiikki aktivoi aivoja erityisesti lapsena, mutta sen vaikutus on tärkeää koko ihmisiän.

Soittotunnit

Piano, kantele ja ukuleletunnit.

Laulutunnit

Laulutunnit lapsille, aikuisille ja kuoroille.

Muskarit

Muskarit senioreille ja erityisryhmille

Tapahtumat

Toteutetaan konsertit yhdessä!